Asbestsubsidie voor verwijderen Asbestdaken
Vanaf 4 januari 2016 kunnen eigenaren van gebouwen met een asbestdak(en), dat in contact staat met de buitenlucht en dat door verwering zorgt voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving, subsidie aanvragen als zij dit verwijderen. Een aanvraag voor deze asbestsubsidie moet uiterlijk zes maanden na uitvoering van de verwijdering van het asbestdak worden ingediend.

Asbestsubsidie ook voor Gemeenten en Provincie

Indien zij optreden als eigenaar van het gebouw komt, naast ondernemingen en particulieren, een gemeente of provincie ook in aanmerking voor deze asbestsubsidie. De verwijdering van het asbestdak wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Er wordt geen subsidie verstrekt als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak kleiner is dan of gelijk is aan 35 m2. Het is mogelijk om asbestsubsidie in delen aan te vragen, bijvoorbeeld voor een verwijdering van 20 m2 en een verwijdering van 16 m2, zolang beide verwijderingen maar op hetzelfde adres plaatsvinden. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak, met een maximum van € 25.000 per adres. De regeling heeft een looptijd tot 1 januari 2020. Er zal jaarlijks een subsidieplafond worden vastgesteld. In 2016 bedraagt dit € 10 miljoen. [caption id="attachment_255" align="alignright" width="300"]Asbestsubsidie Asbestsubsidie[/caption] Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ACMAA Advies BV.

Referenties:

Woningcorporatie Domijn
Voor woningcorporatie Domijn te Enschede zijn in 2012 en 2013 meer dan 900 woningen met b...
Lees meer >
Woningstichting Mitros
Woningstichting Mitros heeft circa 31.000 woningen in eigendom en beheer in de regio Utrec...
Lees meer >
Cursus asbestherkenning voor BAM medewerkers
Een groot aantal medewerkers van BAM en medewerkers van onderaannemers hebben de cursus as...
Lees meer >
Woningstichting Bergh
Woningstichting Bergh, een woningcorporatie actief in de gemeente Montferland wil haar huu...
Lees meer >

Icon4

Cursus Asbest

Hoe moet er worden omgegaan met asbesthoudend materiaal?

Lees meer

 Icon2

Downloads

Waar vind ik interessante asbestgerelateerde websites en links?

Lees meer

Koeriersdienst

Wilt u gebruik maken van de ACMAA koeriersdienst?

Lees meer