Analyses

Asbest analyses

Sinds juli 1993 is er in Nederland een algeheel verbod op het gebruik van asbest. Maar vanwege het veelvuldig gebruik in het verleden, wordt nog dagelijks asbest aangetroffen in bodem, puin, materialen, bouw- en sloopafval. Dat kan risico’s opleveren voor de volksgezondheid en het milieu. Er zijn wettelijke kaders voor asbest in grondverontreiniging die aanvragers van een bouw-, sloop- of milieuvergunning ertoe verplicht verontreinigde grond en terreinen te saneren.

ACMAA is geaccrediteerd voor de analyse van asbest in bodem, waterbodem, puin, luchtfilters, materialen, bouw- en sloopafval. U kunt de monsters door ons laboratorium laten onderzoeken wat resulteert in een betrouwbaar rapport.

Microscopie

Om aan te tonen of een monster al dan niet asbesthoudend is, wordt op het laboratorium van ACMAA gebruik gemaakt van microscopen. M.b.v. lichtmicroscopie worden optische eigenschappen onderzocht, zoals de brekingsindex van de vezels. Een bepaalde combinatie van fysische en optische eigenschappen is specifiek voor de asbestvezel. Lichtmicroscopie geeft uitsluitsel of er wel of geen asbest in een monster zit. Door analyse van materiaalmonsters kan worden vastgesteld om wat voor soort asbest het gaat, de hechtgebondenheid en hoeveel asbest een bepaald materiaal bevat.

Met de SEM (Scanning Electronen Microscopie) kan de chemische samenstelling van de vezels worden bepaald. Hierbij wordt een elektronenbundel op het monster gericht en de teruggekaatste elektronen/ rontgenstralen worden gedetecteerd. Aan de hand van de teruggekaatste  electronen/ rontgenstralen kan de samenstelling van de vezel en het soort asbest worden bepaald. Door het aantal vezels van een asbestsoort te tellen kan ook een schatting van het asbestgehalte gegeven worden. ACMAA heeft de beschiking over meerdere electronenemicroscopen (SEM).

Referenties:

Woningcorporatie Domijn

Voor woningcorporatie Domijn te Enschede zijn in 2012 en 2013 meer dan 900 woningen me...

Lees meer >
Woningstichting Mitros

Woningstichting Mitros heeft circa 31.000 woningen in eigendom en beheer in de regio Ut...

Lees meer >
Cursus asbestherkenning voor BAM medewerkers

Een groot aantal medewerkers van BAM en medewerkers van onderaannemers hebben de cursus...

Lees meer >
Woningstichting Bergh

Woningstichting Bergh, een woningcorporatie actief in de gemeente Montferland wil haar ...

Lees meer >

Icon4

Cursus Asbest

Hoe moet er worden omgegaan met asbesthoudend materiaal?

Lees meer

 Icon2

Downloads

Waar vind ik interessante asbestgerelateerde websites en links?

Lees meer

Koeriersdienst

Wilt u gebruik maken van de ACMAA koeriersdienst?

Lees meer