Inspecties

Asbest inspecties

ACMAA beschikt over mobiele laboratoria voor het op locatie uitvoeren van de verplichte eindinspecties na asbestsanering. Na verwijdering van asbesthoudende materialen kan ACMAA een eindcontrole van het containment, de afgeschermde ruimte of de openlucht locatie uitvoeren. Deze metingen vinden plaats door middel van visuele inspectie en/of bepaling van de vezelconcentratie in de lucht met behulp van microscopie. ACMAA beschikt over de accreditatie voor inspectie en voldoet aan alle kwaliteitsnormen.

Rapportages worden na afloop van de inspectie direct aan de klant overhandigd.

Hoe gaat de inspecteur te werk?

De verschillende stappen die tijdens een eindcontrole doorlopen moeten worden staan beschreven in NEN 2990. Bij een eindcontrole in een containment of ruimte controleert de inspecteur allereerst de informatie die hem is verstrekt aan de hand van het werkplan. Daarna wordt het containment of de ruimte visueel geïnspecteerd. In sommige gevallen worden kleefmonsters of materiaalmonsters genomen en worden er pompen geplaatst om luchtmonsters te nemen. Indien mogelijk analyseert de inspecteur de monsters op locatie (mobiele lab) en wordt het rapport aan de klant overhandigd. Wordt het saneringsgebied door de inspecteur goedgekeurd, dan is de ruimte weer vrij toegankelijk; dat wil zeggen dat er geen asbestverdachte resten meer aanwezig zijn en dat de ruimte zonder persoonlijke beschermingsmiddelen betreden mag worden.

Bij een buitensanering houdt de inspecteur alleen een visuele inspectie. Luchtmonsters nemen is dan niet zinvol omdat asbestvezels zich snel door de buitenlucht verspreiden.

Vrijblijvend informatie?

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Referenties:

Woningcorporatie Domijn

Voor woningcorporatie Domijn te Enschede zijn in 2012 en 2013 meer dan 900 woningen me...

Lees meer >
Woningstichting Mitros

Woningstichting Mitros heeft circa 31.000 woningen in eigendom en beheer in de regio Ut...

Lees meer >
Cursus asbestherkenning voor BAM medewerkers

Een groot aantal medewerkers van BAM en medewerkers van onderaannemers hebben de cursus...

Lees meer >
Woningstichting Bergh

Woningstichting Bergh, een woningcorporatie actief in de gemeente Montferland wil haar ...

Lees meer >

Icon4

Cursus Asbest

Hoe moet er worden omgegaan met asbesthoudend materiaal?

Lees meer

 Icon2

Downloads

Waar vind ik interessante asbestgerelateerde websites en links?

Lees meer

Koeriersdienst

Wilt u gebruik maken van de ACMAA koeriersdienst?

Lees meer