Kwaliteit

Kwaliteit

Bij ACMAA staat kwaliteit hoog in het vaandel. Wij beschikken over diverse accreditaties en erkenningen en voldoen daarmee aan alle kwaliteitsnormen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door uiterst deskundige medewerkers. Om hieraan te voldoen investeert ACMAA continu in haar personeel.

Om de effectiviteit van onze activiteiten te kunnen beoordelen voeren wij frequent interne audits uit. Aan de hand hiervan wordt het kwaliteitsmanagementsysteem steeds verbeterd. Ook wordt ACMAA jaarlijks extern geaudit en beoordeeld.

Asbestanalyses

ACMAA is geaccrediteerd voor de analyse van asbest in bodem, waterbodem, puin, luchtfilters, materialen, bouw- en sloopafval. Deze analyses worden uitgevoerd conform de NEN normen. Daarnaast heeft ACMAA erkenning voor asbest in grond en waterbodem (conform AS3000) en zijn wij erkend voor AP04-verrichtingen t.b.v. asbest in grond en bouwstoffen. Alle werkzaamheden binnen ACMAA zijn vastgelegd in kwaliteitsdocumenten die voldoen aan de internationale norm ISO 17025 waarvoor wij geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie.  Op deze lijst kunt u zien voor welke analyses ACMAA is geaccrediteerd.

Asbestinspecties

ACMAA beschikt over mobiele laboratoria voor het op locatie uitvoeren van de verplichte eindinspecties na asbestsanering conform NEN 2990. ACMAA beschikt over de officiële inspectieaccreditatie voor eindcontroles na asbestverwijdering conform de ISO 17020 en voldoet daarmee aan alle kwaliteitsnormen. Op deze lijst kunt u zien voor welke analyses ACMAA is geaccrediteerd. Ook in het kader van risicobeoordelingen (NEN 2991) voeren wij luchtmetingen en inspecties uit.

Asbestinventarisaties

ACMAA is gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties conform de SC-540. Wij hebben meerdere DIA’s in dienst die veel ervaring en kennis hebben opgedaan door het uitvoeren van grootschalige landelijke projecten.
De asbestinventarisatie is door Normec Certification B.V. gecertificeerd onder nummer 07-D070011. Klik hier voor het SCA Procescertificaat asbestinventarisatie.Asbestinventarisaties

VCA

ACMAA heeft VCA certificatie. VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist aannemers. Het is een veelzijdig en compleet programma, waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM staat voor: Veiligheid, Gezondheid, Milieu). VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden.
Alle buitendienstmedewerkers (asbest-inspecteurs) van ACMAA beschikken over een geldig VCA diploma. Klik hier voor het VCA-certificaat.

ISO 9001

Naast de diverse accreditaties en erkenning is ACMAA ook gecertificeerd voor ISO 9001. Al onze medewerkers beheersen de processen die de norm met zich meebrengt. We streven ernaar om als bedrijf continue te verbeteren, waarbij kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Vanzelfsprekend staat u als klant centraal, waarbij wij de klanttevredenheid willen verhogen door te voldoen aan uw eisen en wensen.
Klik hier voor het systeemcertificaat ISO 9001.

 

Referenties:

Woningcorporatie Domijn

Voor woningcorporatie Domijn te Enschede zijn in 2012 en 2013 meer dan 900 woningen me...

Lees meer >
Woningstichting Mitros

Woningstichting Mitros heeft circa 31.000 woningen in eigendom en beheer in de regio Ut...

Lees meer >
Cursus asbestherkenning voor BAM medewerkers

Een groot aantal medewerkers van BAM en medewerkers van onderaannemers hebben de cursus...

Lees meer >
Woningstichting Bergh

Woningstichting Bergh, een woningcorporatie actief in de gemeente Montferland wil haar ...

Lees meer >

Icon4

Cursus Asbest

Hoe moet er worden omgegaan met asbesthoudend materiaal?

Lees meer

 Icon2

Downloads

Waar vind ik interessante asbestgerelateerde websites en links?

Lees meer

Koeriersdienst

Wilt u gebruik maken van de ACMAA koeriersdienst?

Lees meer